04NP1  >  Němčina P1

Počet hodnotících: 4 / 13 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 30 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 13 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|==================..| 92 %

Čechová Miloslava Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Kurz obsahoval jak pokročilou gramatiku (orientovanou spíše na akademickou sféru), tak čtení článků o tématech relevantních pro naši školu, např. se naučíme umět aspoň něco říct o naší škole, o počítačích, životním prostředí apod., což se podle mě určitě může hodit. Rozhodně přínosný předmět i pro někoho s dobrou znalostí němčiny.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Pokročilá němčina od 7:30.. to nechceš
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Dobře vedené hodiny
    Studijní průměr: (2.5, 3.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.50
1 : |===============.....| 75 % [3] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |=====...............| 25 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |=====...............| 25 % [1] ano
3 : |===============.....| 75 % [3] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká