04NP3  >  Němčina P3

Počet hodnotících: 2 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 18 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|==================..| 90 %

Čechová Miloslava Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • super předmět, NP3 je asi nejlepší kurz ze všech jazykových, které jsem absolvoval (z AP1-3 a NP1-3), hlavně hodiny nebyly jen o vyplňování cvičení, ale díky prezentacím byly velice zajímavé, po třech semestrech rozhodně doporučuji si od začátku zapsat kurz NP, pokud něco umíte německy, navíc i z doslechu z průběhu ostatních jazyků se domnívám, že rozhodně nemá konkurenci, škoda, že se už v němčině nedá (třeba i nepovinně) pokračovat, přitom v angličtině, o kterou již zájem moc nemám, to jde (!)
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Díky prezentacím nejzábavnější a snad i nejužitečnější semestr výuky německého jazyka na pokročilé úrovni.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká