04RM3  >  Ruština M3

Počet hodnotících: 0 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|============........| 60 %

Čechová Miloslava Mgr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.