04RZ2  >  Ruština Z2

Počet hodnotících: 4 / 28 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 14 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 28 studentů.
Ukončilo předmět: 23 studentů.
|================....| 82 %

Čechová Miloslava Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [4]
 • mne to proste nebavi
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Pokračování ruštiny, opět stejně dobré, jako předchozí semestr.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Už to není takový šok jako RZ1, azbuka zažitá a systém stále stejný. Kreditová dotace stále velmi slabá.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • 1 kredit za jazyk je opravdu málo ve srovnání s tím, jak snadno se dají např. v UVODu získat kredity 2.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.50
1 : |===============.....| 75 % [3] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |=====...............| 25 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [2] ano
3 : |==========..........| 50 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká