04SM1  >  Španělština M1

Počet hodnotících: 1 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|==========..........| 50 %

Bezusová Vlasta prom.fil. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Výuka SM se nekonala z důvodu malého počtu zájemců, proto si student musel vše dostudovat sám doma a chodit pouze dobrovolně na hodiny začátečníků. Možnost byla chodit i s vyššími ročníky, ale tam hodiny kolidovaly s povinnými předměty. Přijde mi to škoda, protože tímto stylem člověka španělština přestane brzy bavit.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká