04SP1  >  Španělština P1

Počet hodnotících: 0 / 0 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 0 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Bezusová Vlasta prom.fil. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.