04SZ2  >  Španělština Z2

Počet hodnotících: 1 / 18 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 5 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|=============.......| 66 %

Bezusová Vlasta prom.fil. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Jestli jste zaspali základy španělštiny minulí semestr, budete to mít letos o to těžší a opravdu doporučuji si okamžitě po zkouškovém připomenout vše co jste zapomněli (a jako že toho bude hodně).
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |====================| 100 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká