04SZ4  >  Španělština Z4

Počet hodnotících: 0 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|=========...........| 43 %

Bezusová Vlasta prom.fil. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.