11AND  >  Aplikace neutronové difrakce

Počet hodnotících: 2 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 50 %
|==========..........|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|=====...............| 25 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmětu chyběla strukturovanost a systém. Líbil se mi však přístup vyučujícího k dotazům během přednášky, vždy ochotně a velice jasně odpověděl na otázku.
    Studijní průměr: neuveden
  • Přednášky byly zmatené. Spíš než slideshow v zběsilém tempu bych preferoval ucelený výklad, zápis na tabuli a odvození základních vztahů. Přednášející se neobtěžoval definovat a názorně objasnit používané pojmy ani poté, co byl během přednášky požádán. Taktéž je nešťastné, že jsem musel během přednášek opisovat poznámky z blán. Bylo by vhodné, aby přednášející předem posluchačům poskytl veškeré materiály, které bude na přednášce promítat. Nakonec jsem si z tohoto předmětu přece jen něco díky tomu, že přednášející promítal důležité blány vícekrát. Doporučuji zapsat si tento předmět současně s PSPL (Praktika ze struktury pevných látek) - velice pěkně se tyto dva předměty doplňují. Znát látku z předmětů TPL1,2, jak je uvedeno v požadavcích v KOSu, není potřeba (na rozdíl od předmětu SPL2, na který tento předmět přímo navazuje). Co se týče tematiky, preferoval bych širší teoretický základ (třeba i partie jaderné fyziky) a méně technických detailů.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.50
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká