11FYPL  >  Fyzika pevných látek

Počet hodnotících: 3 / 17 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 17 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 17 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|===================.| 94 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Předmět byl podle mého názoru velmi přínosný. Oba přednášející měli kvalitní, zajímavé a vcelku srozumitelné přednášky. Rozsah předmětu je široký tudíž se nestihlo probrat vše. Bohužel některé partie byly probrány až moc lakonicky - nebylo by podle mě vůbec na škodu, kdyby se výuka fyziky pevných látek na KFE rozšířila o další semestr.
    Studijní průměr: neuveden
  • Užitečný předmět pro ty kdo ještě žádný předmět zabývající se fyzikou pevných látek neměli.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Druhá část tohoto předmětu by nutne potřebovala skripta
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 1.33
1 : |=============.......| 66 % [2] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká