11FYPO1  >  Fyzika povrchů 1

Počet hodnotících: 0 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|=====...............| 25 %


Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.