11KO  >  Kovové oxidy

Počet hodnotících: 2 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 40 %
|========............|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|============........| 60 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmět s mnoha zajímavostmi z praktického života, který mě rozhodně obohatil. Ale chtělo by to víc vycházet s teoretických základů. Přednášející je praktik, v teoretické oblasti má značné mezery a nedokázal odpovídat na základní dotazy, které by objasnily podstatu problému.
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmětu chyběla strukturovanost a system. Nebylo tím využito velkého potenciálu zajímavých informací, které tak byly zbytečně přehlušeny. Bylo by lepší pořádně projít chemickou terminologii používanou v přednášce a také raději vybrat pár zajímavých témat a těm se věnovat pořádně.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.50
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká