11MMPV  >  Měřicí metody polovodičů

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|====================| 100 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Jednalo se o vlastní referáty posluchačů. Museli jsme si vyhledávat informace, které jsme často neměli teoreticky podložené z jiných předmětů. Ale nemyslím si, že je to špatný nápad. V životě totiž přesně tohle bude inženýr nebo vědec potřebovat - vyhledávat informace a prezentovat je. Navíc mi byl předmět užitečný pro ostatní polovodičové předměty a především praktika.
    Studijní průměr: neuveden
  • Rozporuplné pocity halí tento přemět. První půlka semestru byla spíše v nadšení ze způsobu vedení přemětu, kdy však později tento pocit přešel vlivem únavy ke stavu naštvání až rozhořčení nad časovou náročností a nechutí k přípravě další presentace a nastudování dalšího tématu, o kterém nemám ani páru.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká