11POL1  >  Fyzika polovodičů 1

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|=============.......| 66 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Asi budu za exota, ale nebyl to úplně špatný předmět - a to především díky kvalitnímu zdroji - Frank: Fyzika a technika polovodičů, na který se přednášející často odkazuje. Tempo přednášky bylo pohodlné, atmosféra uvolněná - nebál jsem se zeptat a přednášející se vždy snažil dotaz ochotně vysvětlit. A hlavně - výklad byl srozumitelný. Nicméně našly se chyby: Především některé vzorce v učebnici nejsou odvozené a argumentace je nedostatečná. Z toho plynou nedorozumění, na což jsem doplatil u zkoušky. Proto by se mohl některým odvozením přednášející víc věnovat (a nejen odkazovat na učebnici) a využít veškerý čas na přednášce. Navíc neupozornil na všechny chyby v učebnici. Mohl by taky úplný seznam chyb sepsat a poskytnout ho studentům. Dále bych na přednášce uvítal více rozvíjet představivost a zdůrazňovat fyzikální interpretaci. Nejsem si jist, zda přednášející důkladně látce rozumí - některé vzorce spadly z nebe a bylo by dobré alespoň říci, odkud plynou a ze kterého zdroje lze zjistit, jak se odvozují.
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmět je tematicky zajímavý. Způsob jeho vedení již méně. Škoda nenaplnění potenciálu předmětu, který může být pro mnohé zklamáním
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [2] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká