11PRAK  >  Odborná praxe

Počet hodnotících: 0 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|=======.............| 33 %


Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.