11SMI1  >  Seminář 1

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|====================| 100 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Jedná se o prezentaci průběžných výsledků výzkumného úkolu či diplomové práce. Možná by myšlenka, že má jít nemalým dílem o diskuzi, měla být prezentujícím studentům zdůrazněna. Navrhuji, aby každý student byl povinen položit kolegovi alespoň jeden dotaz, jako je to např. v předmětu Moderní měřicí metody. Také bych preferoval větší kreativitu - někdy jsem měl pocit, že na studentské konferenci, obhajobě VÚ a semináři vidím ty samé obrázky a slyším ty samé řeči.
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmět je potřebný a překonal má očekávání.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká