11SUPR  >  Supravodivost a fyzika nízkých teplot

Počet hodnotících: 3 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 33 %
|=======.............|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|====................| 22 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Fyzika nízkých teplot v podání Středy byla zajímavá - vypíchl ty nejzajímavější partie - ty věci, které se daly dobře odvodit a pochopit. Nicméně přednášky ze supravodivosti pana Janů mě příliš nenadchly. Obecně jsem nepřítelem prezentací, preferuji odvozování na tabuli. Podle mě přednáška byla příliš matfyzácká - tj. u posluchače se předpokládá obrovský rozhled, znalosti z předchozích let a mnoho věcí mu musí dojít. Preferoval bych jaderňácké pojetí - tj. probrat látku podrobně, důkladně. Uznávám, že náročnost přednášky plynula z obtížnosti látky, ale preferoval bych více fyzikálního vhledu, třeba i vysvětlit jednu věc z více úhlů.
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmět shledávám velice zajímavým. Spojení dvou hodin do jednoho celku je psychicky i fyzicky náročné vydržet. Oceňuji strukturu přednášek a jejich postupný vývoj.
    Studijní průměr: neuveden
  • Velmi zajímavý předmět, který pokrývá oblasti, kde je každý rok učiněno ohromné množství objevů. Supravodivost, vlastnosti kvantových kapalin i kvantový transport jsou krásné disciplíny.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 2.00
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |=======.............| 33 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká