11TPL1  >  Teorie pevných látek 1

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|====================| 100 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmět byl velice zajímavý tematicky a rovněž se mi líbil historicky postupné odvození teorie, díky níž se nám dostalo nejen teoretického vhledu, ale i historického postupu.
    Studijní průměr: neuveden
  • Skvělý předmět - přesně kvůli takovým jsem šel na KIPL - vše je probráno do hloubky. Během přednášek je student nucen přemýšlet a je inspirován - při řešení problémů vyvstává mnoho otázek do budoucího studia.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká