11UVOD  >  Úvod do zaměření

Počet hodnotících: 7 / 60
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 60 studentů.
Ukončilo předmět: 48 studentů.
|================....| 80 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [7]
 • Nudné přednášky, aby člověk získal zápočet, musel je odsedět skoro všechny. Přednášky prakticky stejné s těmi s přípravného týdne a z PSEMu. Ovšem nutno ocenit exkurzi na reaktoru! Ta byla super.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Zbytečný předmět. Některé prezentace jsme viděli po čtvrté, jiné po třetí. Prezentace byly relativně nudné a vvůbec nás nenatáhly něco dělat. Je to prima farma kreditů, ale to asi není cíl předmětu.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Je sice skvělé mít předmět, který člověku ukáže možnosti studia na FJFI, avšak je realizován systémem "vyseď vejce". Určitě by nebylo špatné zapojit do dění i posluchače, tj. alespoň symbolický test z nabitých vědomostí.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Kvalita přednášek dost závisí na prezentující se katedře. Po skvělém začátku v podání dozimetrie začala úroveň klesat.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • prezentácie z rôznych odborov
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Je dobře, že je předmět bez větších požadavků. Člověk poslouchá zajímavosti a nemusí se při tom stresovat. Případný zápočtový test by určitě zkazil kouzlo tohoto předmětu a to neříkám proto, že jsem líný. Člověk se tu má dozvědět něco o tom, co může na fakultě studovat, proto mi přijde nesmyslné z tohoto studenta testovat....
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Kredity za docházku.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [7] 2.71
1 : |===.................| 14 % [1] 1 (výborně)
2 : |======..............| 28 % [2] 2
3 : |======..............| 28 % [2] 3
4 : |======..............| 28 % [2] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [7]
1 : |======..............| 28 % [2] nevyjádřeno
2 : |===========.........| 57 % [4] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |===.................| 14 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká