11VDYM  >  Vnitřní dynamika materiálů

Počet hodnotících: 1 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|=============.......| 66 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Přednášející vykládal látku velmi dobře, nicméně přes velké množství rovnic a odvozování se občas ztrácel celkový význam.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká