11VUIP1  >  Výzkumný úkol 1

Počet hodnotících: 1 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 33 %
|=======.............|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|=============.......| 66 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Výzkumný úkol mne baví.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká