11ZFPL  >  Základy fyziky pevných látek

Počet hodnotících: 2 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 22 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|=========...........| 44 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • oddychový předmět, vesměs zopakování a ucelení toho, co už víte
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká