12AF  >  Atomová fyzika

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|=========...........| 44 %

Šiňor Milan Doc.Dr.Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.