12APL  >  Aplikace laserů

Počet hodnotících: 2 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 66 %
|=============.......|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|=============.......| 66 %

Jančárek Alexandr Ing. CSc. [ Cvičící ]
Jelínková Helena prof.Ing. DrSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Nesourodá všehochuť z aplikace laserů.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • Potřebný předmět, dávající dobrý přehled.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká