12BFY3  >  Fyzika 3

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|==..................| 11 %

Šiňor Milan Doc.Dr.Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.