12EL3  >  Elektronika 3

Počet hodnotících: 2 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|===============.....| 75 %

Pavel Jaroslav Ing. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Celkem přínosný předmět.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Pokračování Základů elektroniky 1,2 - plynule na ně navazuje. Moc oceňuji všechny praktické ukázky a simulace.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká