12ELDY1  >  Elektrodynamika 1

Počet hodnotících: 3 / 20 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 15 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 20 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|================....| 80 %

Čtyroký Jiří prof.Ing. DrSc. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmět byl přínosný, ale ne zdaleka tak, jak mohl být. Značnou část předmětu jsme zbytečně zabili prachobyčejnými počty. Ty pracné mezikroky, kde není žádná nová matematika lze přeskočit a napsat výsledek. Ten potom diskutovat. Dále nebylo podle mě třeba ukazovat, jak se převádí diferenciální operátory do jiných souřadných soustav, to máme nacvičené z matematiky a z kvantovky (jinými postupy), kam tyto věci patří. Pokud by se vynechaly ty otrocké odvozovačky, které nemají šanci utkvět v hlavách studentů ani profesorů a místo toho se dalo více prostoru pro vytváření souvislostí, mohl by to být velmi zajímavý předmět. Je třeba škoda, že jsme se více nedotkli plazmoniky, které se hodně studentů věnuje.
    Studijní průměr: neuveden
  • Teorie elektromagnetických vln a tvarů polí - spousta nezapamatovatelných vrozců, které člověk alespoň má napsané na jednom místě a nebude je muset v případě potřeby hledat v knihách. Díky osobnosti prof. Čtyrokého příjemný předmět.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 1.33
1 : |=============.......| 66 % [2] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká