12FOPT1  >  Fyzikální optika 1

Počet hodnotících: 4 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 13 studentů.
|================....| 81 %

Fiala Pavel prof.Ing. CSc. [ ]
Škereň Marek Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Kvalitní předmět ve všech ohledech. Žádná fetišizace matematiky - vždy se jde k podstatě věci, to je na FJFI velmi vzácné. Přednášející podle potřeby kombinuje zápis na tabuli, projektor, vlastní slovní výklad i jednoduché demonstrace. Prostě paráda.
    Studijní průměr: neuveden
  • Výborné a přínosné přednášky. Pan doktor umí vše jasně a srozumitelně vysvětlit.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Výborné přednášky po celý semestr a výborný výklad látky.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.00
1 : |====================| 100 % [4] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [4] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká