12INTO  >  Integrovaná optika

Počet hodnotících: 0 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|=============.......| 66 %

Čtyroký Jiří prof.Ing. DrSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.