12KVEN  >  Kvantová elektronika

Počet hodnotících: 3 / 21 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 14 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 21 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|===============.....| 76 %

Kwiecien Pavel Ing. [ Cvičící ]
Richter Ivan Doc.Dr.Ing. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Připadalo mi to takové učebnicové, matematické a odtržené od reality. Část toho lze asi svést na ten přívlastek "kvantová". No a potom ten hektický výklad a zápis na tabuli (šipkový formalismus).
    Studijní průměr: neuveden
  • Přínosný předmět.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 1.67
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=============.......| 66 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká