12NF  >  Nanofyzika

Počet hodnotících: 0 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|========............| 42 %

Richter Ivan Doc.Dr.Ing. [ ]
Šiňor Milan Doc.Dr.Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.