12OVP  >  Optické vlastnosti polovodičů

Počet hodnotících: 2 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 20 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 10 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|============........| 60 %

Oswald Jiří Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Člověk se pár zajímavých věcí dozví. Bohužel se v několika místech překrývá s fyzikou pevných látek (předbíhá ji). Bylo by dobré oba předměty nějak sladit, aby tomu student rozuměl a odnesl si z obou předmětů co nejvíce.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká