12PIN2  >  Praktická informatika pro inženýry 2

Počet hodnotících: 4 / 53 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 7 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 53 studentů.
Ukončilo předmět: 27 studentů.
|==========..........| 50 %

Šiňor Milan Doc.Dr.Ing. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • student se nauci pracovat v Maple. Podminka pro zapocet - napsani programu v Maple podle vybraneho tematu
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • Užitečné
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [4] 2.00
1 : |=====...............| 25 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [2] 2
3 : |=====...............| 25 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [4] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká