12ROPR1  >  Ročníková práce 1

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|===========.........| 55 %

Blažej Josef Ing. Ph.D. [ ]
Havlíková Radka Bc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.