12ULAT  >  Úvod do laserové techniky

Počet hodnotících: 6 / 27
Procento hodnotících: 22 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 27 studentů.
Ukončilo předmět: 20 studentů.
|===============.....| 74 %

Jelínková Helena prof.Ing. DrSc. [ Cvičící, Přednášející ]
Koranda Petr Ing. Ph.D. [ ]
Šulc Jan Ing. Ph.D. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [5]
 • Dobře odvedený předmět, ale nejsem si jist, zda bude stačit naší ubohé hrstce studentů chystajících se na státnice z laserů. Možná by pro ně do příštích let bylo dobré zařadit ještě jeden volitelný předmět s čistě laserovou tématikou v letním semestru. Zejména Q-spínání, rychlostní rovnice a mode-locking byly dle mého probrány z rychlíku a to typu TGV či Shinkansen. A teď něco co sem sice nepatří, ale není asi kam jinam to napsat - je divné po studentech požadovat ve státnicích z laserů požadovat asi 5 otázek ze dvou semestrů elektroniky, když ji nemohli absolvovat, nevědíc do posledních chvil na jakou katedru se dát...musíš za svou pravdou stát!
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Supadupa předmět - vysvětlení principu práce laseru, seznámení s fungováním, využitím a možnostmi laserů a probrání jednotlivých typů přístrojů
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • stěžejní pro ty, kdo budou dělat z laserů státnici
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Dobrý předmět vystihující základy laseru a jejich dělení v příjemném stylu.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Princip laseru je jedna z nejvíc fascinujících věcí vůbec.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [6] 1.17
1 : |=================...| 83 % [5] 1 (výborně)
2 : |===.................| 16 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [6]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |=============.......| 66 % [4] ano
3 : |=======.............| 33 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká