12ULT  >  Úvod do laserové techniky

Počet hodnotících: 0 / 23 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 23 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|===.................| 17 %

Jelínková Helena prof.Ing. DrSc. [ ]
Koranda Petr Ing. Ph.D. [ ]
Šulc Jan Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.