12UM  >  Úvod do managementu

Počet hodnotících: 3 / 12 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 12 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|=============.......| 66 %

Malát Petr Ing. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Mikulášková Ing. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • nenáročný předmět
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Nepříliš náročné povídání na večer, někdy až příliš nízký "přísun informací". Často se odbíhá od tématu, ale tím se člověk seznámí s fungováním ve firmách a podobě, což je možná největší přínos předmětu.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Příjemný a kreativní předmět, který funguje systémem diskuze, což je příjemné osvěžení oproti stylu výuky většiny ostatních předmětů.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [3] 1.67
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=============.......| 66 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká