12ZOPT  >  Základy optiky

Počet hodnotících: 6 / 21
Procento hodnotících: 28 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 21 studentů.
Ukončilo předmět: 19 studentů.
|==================..| 90 %

Fiala Pavel prof.Ing. CSc. [ Přednášející, Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [5]
 • Longitudalni apertura s transverzální disperzí a paraxiální pupilou je nejlepší aproximací reálné části intenzitního modulu a pomalu se měnící obálky interferující holografické vlny. Tak asi tak nějak to +- probíhá, jo a apertura není apartheid a ani aparatura!
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Předmět dává obecný přehled.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Předmět je velmi zajímavý, ale také rozsáhlý. Je velmi dobře, že jsou k předmětu skripta.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • jeden ze stěžejních předmětů pro FE
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Rozšíření VOAFu
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [6] 1.83
1 : |===.................| 16 % [1] 1 (výborně)
2 : |=================...| 83 % [5] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [6]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [6] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká