14NMA  >  Nauka o materiálu

Počet hodnotících: 8 / 48
Procento hodnotících: 16 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 48 studentů.
Ukončilo předmět: 43 studentů.
|==================..| 89 %

Haušild Petr Doc.Dr.Ing. [ Přednášející, Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [8]
 • Pěkně zpracovaný úvod do oblasti materiálů.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • jeden z velmi nudných předmětů
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Nahlédnutí do struktury materiálů - úvodní pojmy a základy.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Předmět, jehož zařazení do studijního plánu JI je jen jedna z mnoha chyb nové akreditace. Na tříhodinové pozdně-odpolední přednášky vydrží chodit málokdo. Myslím, že předmět ani nesplňuje své základní poslání - dát studentům základní povědomí v oblasti materiálů.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Tímto bych se chtěl omluvit za narušení první přednášky hlukem, který způsobila má snaha dostat magnet z plechovky, kam jsem jej vhodil jsa okouzlen ukázkou plechovky, magnetu, klíče a cédéčka, jež kolovaly po posluchárně, což bylo velmi přínosné, protože takové věci se už dneska málo vidí!
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Látka se na přednáškách probírá celkem rychle, příliš se neprocvičuje, přednášky jsou ale zajímavé.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Pro jaderného inženýra je NMA základ jednoho z nejdůležitějšího předmětu, který pro svůj budoucí obor musí ovládat. Bohužel, přes všechny matematické analýzy, teoretické fyziky a další předměty základního studia, je NMA odsunuta na vedlejší kolej (což je škoda).
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Přemět sám o sobě je docela zajímavý, bohužel přednášející už tolik ne...
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [8] 2.50
1 : |==..................| 12 % [1] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 37 % [3] 2
3 : |=======.............| 37 % [3] 3
4 : |==..................| 12 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [8]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |=================...| 87 % [7] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |==..................| 12 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká