14VLN  >  Vlnové jevy v pevných látkách

Počet hodnotících: 0 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|====================| 100 %

Červ Jan Ing CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.