15ANL2  >  Chemie analytická 2

Počet hodnotících: 2 / 22 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 22 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|=========...........| 45 %

Opekar František prof. RNDr. CSc. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Bez komentáře.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká