15CHL1  >  Chemie léčiv

Počet hodnotících: 0 / 1 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 1 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|====================| 100 %

Motl Alois Ing. CSc. [ ]
Smrček Stanislav Doc. Ing. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.