15LAPRN  >  Praktikum z laboratorní techniky

Počet hodnotících: 2 / 52 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 3 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 52 studentů.
Ukončilo předmět: 21 studentů.
|========............| 40 %

Kotek Jan Doc. RNDr. Ph.D [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Nejde zde ani tolik o připravené produkty, jako o osvojení si základních technik práce v laboratoři.
    Studijní průměr: neuveden
  • Samotná praxe zábavná, protokoly ubíjející.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká