15POCH  >  Praktikum z organické chemie

Počet hodnotících: 2 / 19 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 10 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 19 studentů.
Ukončilo předmět: 11 studentů.
|===========.........| 57 %

Lorenc Miroslav Ing. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Bez komentáře.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká