15RATEC  >  Praktikum z radiochemické techniky

Počet hodnotících: 0 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|====================| 100 %

Čubová Kateřina Ing. Ph.D. [ ]
John Jan prof.Ing. CSc. [ ]
Němec Mojmír Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.