16EPAM  >  Exaktní metody při studiu památek

Počet hodnotících: 2 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 40 %
|========............|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|====................| 20 %

Musílek Ladislav prof.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Studenti se dozví základní údaje o vědeckých metodách používaných při studiu památek a o studovaných objektech, zvláštní důraz se klade na využití ionizujícího záření. Nesmírně zajímavý předmět, jeden z mých nejoblíbenějších v 1. semestru.
    Studijní průměr: neuveden
  • zajímavý ředmět, bohužel ve špatný čas
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká