16HE  >  Hygiena a epidemiologie

Počet hodnotících: 2 / 17 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 17 studentů.
Ukončilo předmět: 15 studentů.
|==================..| 88 %

Lohynská Radka MUDr. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Předmět byl úplně zbytečný, nicneříkající a přednášející se tvářila jako by to byl nejnepostradatelnější předmět v našem životě. Dopředu byly řečeny podmínky k získání zápočtu které se ke konci změnily, látka byla chaotická a historický úvod na 1/5 všech přednášek postrádal smysl.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Nic moc, docela nudný
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |====================| 100 % [2] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká