16KPR  >  Klinická propedeutika

Počet hodnotících: 2 / 62 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 3 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 62 studentů.
Ukončilo předmět: 21 studentů.
|=======.............| 33 %

Votrubová Jana MUDr. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Takový úvod do radiodiagnostiky.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Příjemná změna po hodinách matematiky a fyziky, docela motivační přednášky k uplatnění v praxi.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká