16RAO  >  Radiační ochrana

Počet hodnotících: 4 / 18 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 22 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 15 studentů.
|=================...| 83 %

Vrba Tomáš Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Pohodový předmět, zajímavé přednášky od různých odborníků
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • Velmi dobré povídání o radiační ochraně s lidmi, které opravdu vědí, o čem mluví
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • zajímavý předmět, zopakování zásadních věcí ze ZDOZu
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.00
1 : |====================| 100 % [4] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [4] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká