16REB  >  Působení ionizujícího záření na látku

Počet hodnotících: 1 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Spěváček Václav Ing. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • předmět je velice zajimavý,smutné je jen to,že bohužel k tomu musíte dospět sami samostudiem.Vědět to dříve,že mi přednášky nedají očekávaný výsledek,asi tam nechodím tak pravidelně
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |====================| 100 % [1] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká